อกจะแตกตาย เผยอันดับทักษะภาษาอังกฤษทั้งโลก ไทยเกือบรั้งท้าย เมียนมายังเก่งกว่า !

การศึกษา

เว็บไซต์ชื่อดัง จัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก เนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ 1 สิงคโปร์อันดับ 2 ส่วนไทยไม่ต้องพูดถึง อันดับรองบ๊วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่มต่ำมาก

การศึกษา เว็บไซต์ EF.com ได้เผยการจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ โดยอ้างอิงจาก 2.1 ล้านคนและ 111 ประเทศทั่วโลก และจัดอันดับออกมาเป็นคะแนน และนำคะแนนมาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

การศึกษา

– กลุ่มที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในระดับสูงมาก

– กลุ่มที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในระดับสูง

– กลุ่มที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง

– กลุ่มที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในระดับต่ำ

– กลุ่มที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพในระดับต่ำมาก

แนะนำข่าวการศึกษา : จ้างทำข้อสอบมหาวิทยาลัย

Author: admins